Tư vấn thông thương cho người nước ngoài(KAWASAKI)

               >>> ASTUGI

Ngày giờ làm việc (tư vấn miễn phí)

 1. Chỉ có tư vấn thông thường. Tư vấn miễn phí. Ngoài ra, không thực hiện tư vấn pháp luật. Quí vị có nguyện vọng tư vấn pháp luật bằng tiếng Việt thì →(tiếng Việt
 2. 
 3. (1)Tư vấn thông thương: công việc・lao động, y tế・phúc lợi, lương hưu, quốc tịch...v...v...nói chung là toàn bộ các vấn đề trong cuộc sống.

 Thứ năm hàng tuần :  9:00〜12:00 & 13:00〜17:00 (giờ tiếp nhận:~16:00)

Nơi tư vấn :

Solid Square higashikan, tầng 2 

Kawasaki Kenmin Center 「Kenmin no koe ・ Soudanshitsu」

 

Địa chỉ: 

Kawasaki-shi, saiwai-ku, horikawa-cho 580, Solid Square higashikan tầng 2

(Đi bộ khoảng 5 phút từ ga Kawasaki)

 

Điện thoại:

  044-549-0047

 

Lịch làm việc

 

 

 
ページトップへ戻る