TOP >Tiếng Việt

Vietnam
Tư vấn thông thường và tư vấn pháp luật cho người nước ngoài

>>> KAWASAKI

>>> ATSUGI

Ngày giờ làm việc (tư vấn miễn phí/Đóng của vào Ngày Lễ.)

Chỉ có tư vấn thông thường. Tư vấn miễn phí. Ngoài ra, không thực hiện tư vấn pháp luật. Quí vị có nguyện vọng tư vấn pháp luật bằng tiếng Việt

  • (1)Tư vấn thông thường: công việc・lao động, y tế・phúc lợi, lương hưu, quốc tịch…v…v…nói chung là toàn bộ các vấn đề trong cuộc sống.

 Thứ 1 của tuần đầu tiên mỗi tháng : 9:00〜12:00 & 13:00〜17:00 (giờ tiếp nhận: ~16:00)

  • (2) Lịch Tư vấn : liên quan đến các vấn đề về luật pháp ※tư vấn miễn phí

Thứ 1 của tuần đầu tiên mỗi tháng : 13:00〜16:30 (giờ tiếp nhận: 〜16:00)

Điện thoại / Messenger
Nơi tư vấn:

Diễn đàn thông tin, tầng 2 của Earth PlazaĐịa chỉ:1-2-1 Kosugaya Sakae-ku, Yokohama ( Đi bộ khoảng 3 phút từ ga Hongodai Sta.)

→Cách đi từ ga JR Hongo-dai đến Earth Plaza

 

Lịch làm việc

 

 

[get_tmp slug=”templates/vimenu”]

TOP | BACK