TOP > Vietnam

Vietnam
Tư vấn giáo dục dành cho người nước ngoài của Earth Plaza

Tư vấn giáo dục sẵn sàng phục vụ khi bạn có thắc mắc về hệ thống trường học ở Nhật Bản, chẳng hạn như khi bạn đang tìm một lớp học tiếng Nhật, hoặc khi bạn đang tìm tài liệu đa ngôn ngữ phục vụ việc học tập ở trường, v.v... Các dịch vụ này cũng sẵn sàng phục vụ cho đối tượng là các trường học và những người hỗ trợ.

Lịch tư vấn

Thứ ba : tiếng Tagalog và tiếng Nhật
Thứ tư : tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Nhật
Thứ năm và Thứ Bảy : tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật
Thứ sáu : tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nhật


Thời gian

10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00 (nhận đăng ký đến 16:30)

Địa điểm

Diễn đàn thông tin, tầng 2 của Earth Plaza
Điện thoại tư vấn: 045-896-2972 (tiếng Tagalog, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha)
: 045-896-2970 (tiếng Nhật)
(chỉ hoạt động trong giờ tư vấn)
Fax:045-896-2894
E-mail:soudan1@earthplaza.jp
※ Trả lời bằng thư điện tử hoặc bằng fax, có thể mất chút thời gian.